เซ็ตรายเดือน สำหรับคนดื้อยา ลดยาก อยากลด 10+ กิโล

 

ใน 1 เซ็ต ประกอบด้วย

โปรตีน  4  กล่อง  (สามารถเลือกรสชาติได้ตามต้องกา